اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری شورای آموزشی در دانشکده
ظهر امروز شورای آموزشی با حضور دکتر شیرین بک ریاست دانشکده، دکتر ذنیوی معاون آموزشی و مدیران گروه بخشها در حوزه ریاست تشکیل شد طی این جلسه به اهداف آموزشی، طرح مشکلات بین بخشی، اطلاع رسانی در مورد برنامه هفتگی و طرح دروس،ارزیابی عملکرد اساتید و مسائلی در این حوزه پرداخته شد و مقرر گردید راه حلهای پیشنهادی در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
پنجشنبه 25 مهر 1398   14:48:08