اخبارو اطلاعیه ها
کارگاه دوم

2
برگزاری دومین کارگاه آموزشی اصول و مبانی حقوق جزا و کاربرد آن در نظارت و بازرسی در مراکز و واحدهای دانشگاه

بمنظور بالا بردن توانمندیهای رابطین و نمایندگان بازرسی در مراکز و واحدهای تابعه ، دومین برنامه آموزشی در قالب کارگاه یکروزه دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه در مورخه 18/10 /92 با حضور ریاست محترم دانشگاه ، مدیر گروه دفتر بازرسی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور و تعداد 21 نفر رابطین و نمایندگان و کارشناسان دفتر بازرسی دانشگاه برگزار گردید .

در این کارگاه ابتدا آقای دکتر امرا... آبروش سرپرست اداره بازرسی دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم ، گزارشی از عملکرد یکساله این دفتر را به سمع و نظر حضار رسانید . سپس آقای دکتر محمد حسن ناصری قائم مقام محترم وزیر و ریاست دانشگاه با ابراز نظریات و دیدگاههای خود در مورد جایگاه و اهمیت این اداره ، رابطین و نمایندگان این اداره در واحد ها و مراکز تابعه را بعنوان افراد مورد اعتماد بمنظور نظارت بر حسن جریان امور قلمداد نمودند و سپس برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت فرمودند.

پس از پایان بیانات آقای دکتر ناصری جناب آقای دکتر فتحی زاده بعنوان مدرس کارگاه در مورد تاریخچه بازرسی وزارتخانه و سپس درمورد اصول و مبانی حقوق جزا و کاربرد آن در نظارت و بازرسی به بحث و بررسی پرداختند . پس از ادای فریضه نماز ظهر و عصر جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و درساعت 30/14 پایان یافت.  

چهارشنبه 9 مهر 1399   21:44:17