اخبار و اطلاعیه ها
آگهی استعلام بها واگذاری تاسیسات دانشکده دندانپزشکی

آگهی استعلام بها واگذاری تاسیسات دانشکده دندانپزشکی
 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد واگذاری تاسیسات خود را مطابق با شرایط مندرج در فرم استعلام بها واگذار نماید.

متقاضیان استعلام بهای خود را  از تاریخ روز شنبه مورخ 5 مرداد ماه 98 ساعت 8 صبح لغایت روز چهارشنبه مورخ 9 مرداد ماه 98 ساعت 16 بعدازظهر  به حراست دانشکده دندانپزشکی تحویل نمایند.
 

جهت مشاهده  فرم استعلام بها اینجا کلیک نمائید.

پنجشنبه 25 مهر 1398   15:39:05