اخبار و اطلاعیه ها
تشکیل شورای اداری در دانشکده دندانپزشکی
امروز نشستی با حضور دکتر شیرین بک ریاست دانشکده و مسئولین بخشهای مختلف در خصوص بازدیدهای هفتگی از بخشها ی درمانی، تجهیزات پزشکی ،تاسیسات و رایانه ها برگزار شد که طی آن در مورد گزارشات و نتایج حاصل از آنها بحث و گفتگو صورت پذیرفت و پیگیری راهکارها جهت پیشبرد اهداف این شورا در دستور کار قرار گرفت.

پنجشنبه 25 مهر 1398   13:26:33