اخبارو اطلاعیه ها
برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات مبارزه با رشوه و فساد اداری

 به اطلاع می رساند، اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در نظردارد جهت ارتقاء سطح دانش و آشنایی با قوانین اداری، دوره آموزشی قوانین و مقررات مبارزه با رشوه و فساد اداری را برگزار نماید، بدینوسیله از رابطین محترم اداره فوق  دعوت بعمل می آید تا در دوره آموزشی شرکت فرمایند.


 زمان : دوشنبه مورخ 21/04/95 ساعت 8 الی14
مکان : ستا دانشگاه - طبقه همکف - سالن ابن سینا

سه شنبه 8 مهر 1399   15:20:44