اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری جلسه شورای اداری در دانشکده
شنبه مورخ چهارم خرداد ماه جلسه ای با عنوان شورای اداری با حضور دکتر شیرین بک سرپرست دانشکده و سایر همکاران در حوزه ریاست تشکیل شد که طی آن مشکلات و کمبودها مکتوب شدند و هر یک از اعضا مسئول رفع بخشی از آنها گردید ضمن اینکه مقرر شد بازدیدهای منظم روزانه و هفتگی به همراه گزارشهای کتبی انجام گیرد.

پنجشنبه 25 مهر 1398   15:33:50