اخبار و اطلاعیه ها
تجهیز کتابخانه دانشکده
به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 100 جلد کتاب تخصصی در زمینه دندانپزشکی و چند جلد دیگر با موضوعیت دروس پایه و عمومی تحویل کتابخانه دانشکده گردیده است که بلافاصله بعد از ثبت و شماره گذاری در دسترس دانشجویان و اساتید قرار خواهد گرفت

پنجشنبه 25 مهر 1398   13:32:22