اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری جلسه شورای پژوهشی


لحظاتی پیش جلسه ای با عنوان شورای پژوهشی با حضور ریاست دانشکده ،مدیرتحقیقات و فناوری و سایر اساتید دانشکده به منظور بررسی پروپزوال های دانشجویی و تعیین تعداد مقالات مربوط به هر استاد به منظوررسیدگی موثرتر برگزار گردید.


 
پنجشنبه 25 مهر 1398   15:02:42