شنبه 14 بهمن 1391


آدرس : بلوار طالقانی شمالی روبروی دادگستری خیابان دیوسالار بوستان پنجم پلاک 20   

 

 

 

تلفن های تماس مرکز :

 

تلفن گویا :  76- 32547074( شماره های داخلی کارشناسان )

آدرس پست الکترونیک : darman@abzums.ac.ir

چهارشنبه 9 مهر 1399   21:46:10