شنبه 19 ارديبهشت 1394معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزنام  و نام خانوادگی: دکتر سیامک جبارنیا

پست مربوطه:  معاون درمان دانشگاه 

مدرک تحصیلی:  دکترای حرفه ای

آدرس: کرج بلوار طالقانی شمالی خیابان دیوسالار- بوستان پنجم- پلاک 20- معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز

شماره تماس :
32558535

آدرس پست الکترونیک: darman@abzums.ac.ir  


  دریافت رزومه

سه شنبه 19 آذر 1398   08:02:54