سه شنبه 29 ارديبهشت 1394  

نام و نام خانوادگی : آقای سید مهدی پژوم 

پست مربوطه: مسئول دفتر معاونت درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی با گرایش تحولات اداری

 

آدرس: بلوار طالقانی شمالی، روبروی دادگستری، خیابان دیوسالار، بوستان پنجم، پلاک 20 
 

شماره تماس مستقیم :  32558535   نمابر : 02632556655

 


نام و نام خانوادگی : فریده باقری 

پست مربوطه:  متصدی امور دفتری

مدرک تحصیلی: دیپلم

 

آدرس: بلوار طالقانی شمالی، روبروی دادگستری، خیابان دیوسالار، بوستان پنجم، پلاک 20 
 

شماره تماس مستقیم : 6- 02632547074  -داخلی 108 نمابر : 02632556655

چهارشنبه 9 مهر 1399   22:17:43