سه شنبه 7 آذر 1391

مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی


نام و نام خانوادگی:
 دکتر کوروش سلیمی 

پست مربوطه:
-مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی


مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی عمومی

آدرس: کرج بلوار طالقانی شمالی-خیابان دیوسالار- بوستان پنجم- پلاک 20 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز

شماره تماس : 32559198

آدرس پست لکترونیک:
دریافت رزومه

چهارشنبه 9 مهر 1399   21:42:18