سه شنبه 29 ارديبهشت 1394

مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

 

نام و نام خانوادگی: دکتر کورش سلیمی 

پست مربوطه:مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی عمومی

 

آدرس: کرج بلوار طالقانی شمالی-خیابان دیوسالار- بوستان پنجم- پلاک 20 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز

شماره تماس : 32557879

آدرس پست الکترونیک:دریافت رزومه

دوشنبه 30 ارديبهشت 1398   20:57:50

تصویر ها