مدیریت پرستاریسوالات متداول :


1) من در سایت معاونت توسعه دانشگاه ثبت نام مربوط به نیروهای طرحی را انجام داده ام ، زمان شروع طرح من در چه تاریخی می باشد؟
به محض شروع جذب نیروی مشمول طرح کارشناس طرح نیروی انسانی معاونت توسعه دانشگاه با پذیرفته شدگان طرح نیروی انسانی تماس می گیرند.

2)آیا تاییدیه تحصیلی اینجانب به دانشگاه البرز رسیده است ؟
کارشناس طرح نیروی انسانی معاونت توسعه دانشگاه به شما پاسخ خواهند داد.

3) آیا می توانیم بیمارستان مورد نظر خود را جهت شروع طرح نیروی انسانی انتخاب نماییم؟
خیر، انتخاب محل خدمت براساس اولویت بندی نیاز مراکز تابعه تصمیم گیری خواهد شد


چهارشنبه 9 مهر 1399   22:19:50

تصویر ها