آخرین اخبار و اطلاعیه ها

کارگروه ارتقاء سلامت و مراقبت در منزل
 بازديد مديريت پرستاري  از نحوه اجراي فرايندهاي پرستاري و رضايتمندي بيماران در مركز آموزشي درماني شهيد مدني
برگزاری کارگرو ه های کارشناس زخم مراکز درمانی دولتی ، خصوصی و تامین اجتماعی و مدیریت پرستاری دانشگاه
برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت نیروی انسانی بخش های دیالیز
بازدید سنجش اثربخشی در بیمارستان ثاراله
جلسه کارگروه سوپروایزران بالینی در تاریخ 26/03/98 ساعت 12-10  در سالن معاونت درمان برگزار گردید.
برگزاری جلسه آموزشی در خصوص نرم افزار مدیریت پرستاری و سیستم فرجام به منظور هوشمند سازی ورود اطلاعات
بازدید از بیمارستانهای حضرت علی (ع) و شهید رجایی مورخ 98/03/25 به منظور هوشمند سازی ورود اطلاعات
 برگزاری کارگرو ه های رابطین پژوهشی  مراکز درمانی دولتی ، خصوصی و تامین اجتماعی
برگزاری کارگرو ه های کارشناس زخم مراکز درمانی دولتی ، خصوصی و تامین اجتماعی
برگزاری جلسه کارگروه اتاق عمل در تاریخ 21/03/98 ساعت 12-10
برگزاری جلسه کارگروه سرپرستاران ویژه در تاریخ 20/03/98 ساعت 12-10
جلسه کارگروه ارتقاء سلامت و مراقبت در منزل
بازديد شبانه مديريت محترم امور آزمايشگاه جناب آقاي دكتر فلاح و مديريت محترم پرستاري ...
برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی جهت مدیران محترم پرستاری ومامایی در خصوص طرح ملی فشار خون
کارگروه اخلاق حرفه ای
بازدید مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان البرز
کارگروه تخصصی مدیران پرستاری و مامایی
برگزاري كارگروه تخصصي سرپرستاران اورژانس در تاريخ 22 ارديبهشت 98
کارگروه تخصصی سوپروایزران کنترل عفونت توسط مدیریت پرستاری دانشگاه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
يكشنبه 6 بهمن 1398   17:36:35